Overheden op zoek naar experten.

De krapte op arbeidsmarkt blijft de laatste jaren - ondanks enkele schommelingen - een zorgwekkend probleem. Enerzijds wordt de uitstroom onvoldoende gecompenseerd door nieuwkomers op de arbeidsmarkt en anderzijds hebben de werkzoekenden vaak niet het juiste profiel voor de openstaande vacatures. Deze problematiek is niet alleen van toepassing voor de privésector maar ook bij overheden. Daarenboven is de context voor overheden vaak iets complexer om geschikt personeel te vinden én kan de private sector zich soms beter onderscheiden tav potentiële kandidaten. Hierop biedt ProFlow Staffing een oplossing.

ProFlow Staffing biedt uitsluitend senior experten en interim managers aan met relevante ervaring. Wij werken uitgesproken pragmatisch waarbij we in eerste instantie praktische ondersteuning bieden om het capaciteitstekort mee op te vangen. Tegelijkertijd gaan we ook steeds na of er ook concrete verbeteringen op operationeel en eventueel strategisch niveau mogelijk zijn.

Evenzeer willen de experts van ProFlow Staffing hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Vandaar kiezen ze ook om bij voorkeur te werken voor de publieke sector. De meeste van onze meeste experts hebben echter ook al ervaring opgedaan in andere sectoren zoals bv. ingenieursbureau’s, architectuurbureau’s, consultancybedrijven, aannemersbedrijven, softwareontwikkelaars, … Door deze gevarieerde professionele achtergrond en de daaruit voortvloeiende kruisbestuiving bieden ze vaak verfrissende nieuwe inzichten en oplossingen aan.

Onze meerwaarden

Betrouwbaarheid

Enkel senior experten met ervaring met de publieke én private sector komen in aanmerking om de vacature in te vullen. Er is steeds één duidelijk aanspreekpunt voor vragen en opvolging.

Onafhankelijkheid

We hebben geen rechtstreekse link met producenten van bv hard- en software. Verder werken we enkel met freelance experten én volgen we de gemeentelijke deontologische code.

Flexibiliteit

Capaciteitstekort kan worden opgevangen, bij jullie op de site of van thuis uit. De soepele contracttermijn en beschikbaarheid bieden niets dan voordelen. Enkel gepresteerde uren zijn te betalen.

Efficiëntie

Maximaal vermijden van overbodige overheadskosten

Onze expertisedomeinen

Grondgebiedszaken

 • Interim Management
 • Omgeving (Stedenbouw en Milieu)
 • Openbare Werken (Infrastructuur en patrimonium)
 • Mobiliteit
 • Lokale Economie

ICT

 • Interim Management
 • Algemeen ICT-medewerker
 • Informatieveiligheid- en beheer
 • GIS

Andere

 • Aankoopbeleid
 • Financiën
 • HR

Ontdek onze openstaande vacatures.

Wie weet kan er wel iets interessant zijn voor jou!