Wil je graag bij overheden als freelancer aan de slag, dan ben je bij ProFlow Staffing aan het goede adres. Ook al heb je eventueel nog geen ervaring als freelancer, wij helpen je van a tot z om de overstap te doen. Dus neem graag contact met ons op.

Momenteel zijn wij op zoek naar freelancers voor verschillende functies:

ICT

- Diensthoofd ICT
- Systeem- en netwerkbeheerder
- Expert Databeheer & -veiligheid


Grondgebiedszaken

- Diensthoofd Infrastructuur en/of Patrimonium a.i.
- Projectleider Infrastructuur en/of Patrimonium
- Omgevingsambtenaar
- Mobiliteitsdeskundige


HR

- Human Resources Manager a.i.
- Diensthoofd HR
- Deskundige personeel, werving en selectie


Uiteenlopende functies, waar uiteraard deels verschillende functie eisen aan verbonden zijn. Centraal voor deze functies staat echter wel:
- een grote portie enthousiasme en drive
- een grote mate van zelfstandigheid
- projecten bij overhedenVoel je je aangesproken om als freelancer met ProFlow Staffing te gaan samen werken, neem dan zeker contact met ons op.

Ontdek de openstaande vacatures


Diensthoofd ICT

Je ondersteunt de dagelijks operationele werking van de lokale overheden in casu. Je helpt bepalen en tekent mee uit de ontwikkeling en optimalisering van de digitaliseringprocessen bij de lokale overheden. Tevens garandeer je een kwalitatieve netwerkinfrastructuur en degelijke hard- en software. Waar mogelijk doe je suggesties voor verbetering van bestaande infrastructuur.

Meer info

Systeem- en netwerkbeheerder

Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren en beheer van alle apparatuur aangesloten op het vast en draadloos IT- en communicatienetwerk van de overheden. Je staat in voor een vlotte en kwalitatieve eerstelijnsondersteuning van interne en externe collega's in geval van ICT-problemen. Je draagt ondermeer zorg voor de backups, de serverinfrastructuur, de beschikbaarheid van de softwaretoepassingen en het beheer van de gebruikers.

Meer info

Expert Databeheer & -veiligheid

Je helpt mee de ICT beveiligingsstrategie te bepalen en uit te voeren, zodat de overheden in casu beschermd zijn tegen bedreigingen op het gebied van cyber-hacking, malware, arbeidscontinuïteit, enz.. In deze rol draagt je als expert ICT Security bij aan de doelstelling om de veiligheid van processen te verbeteren.

Meer info

Diensthoofd Infrastructuur en/of Patrimonium a.i.

Je zal de dienst Infrastructuur en/of Patrimonium leiden. Je zal instaan voor de oordeelkundige organisatie en planning van de activiteiten en projecten van de dienst. Je stuurt medewerkers aan, je motiveert ze en je helpt om de werking van de dienst te optimaliseren.

Meer info

Projectleider Infrastructuur en/of Patrimonium

Je volgt werken en projecten op die gecoördineerd worden vanuit de dienst Infrastructuur en Patrimonium. Je beheerst de dossiers van de werken die jij moet opvolgen zowel op technisch als op administratief vlak. Je bent het aanspreekpunt bij projecten in eigen beheer of voor externe aannemers.

Meer info

Omgevingsambtenaar

Je bent verantwoordelijk voor het mee uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid en het behandelen en opvolgen van stedenbouwkundige dossiers. De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen is de kerntaak van jouw job. Verder begeleidt je het voortraject van grotere projecten in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie over stedenbouwkundige beleidsthema's of specifieke ruimtelijke vraagstukken.

Meer info

Mobiliteitsdeskundige

Je bent verantwoordelijk voor het mee uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid en het aanpakken van diverse beleidsmatige mobiliteitsuitdagingen. Je werkt hiervoor concrete projecten en acties uit. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met o.a. de dienst Omgeving en de dienst Openbare Werken.

Meer info

Human Resources Manager a.i.

Als HR-manager werk je samen met de algemeen directeur, de financieel directeur en de andere leden van het managementteam en ondersteun je de beleidsorganen bij het opmaken en uitvoeren van het planmatig beleid. Je hebt oog voor de ganse organisatie en inzicht in het functioneren van de verschillende afdelingen en diensten en hun werkprocessen. Je werkt proactief. Je vestigt de aandacht op het geheel, je hebt oog voor het algemene kader, je ondersteunt en je initieert zelf de nodige veranderingsprocessen. Je leidt en ondersteunt de afdeling personeel. Je verleent advies. Je ontwikkelt gedragen instrumenten in functie van een efficiënt en innovatief personeelsbeheer en -beleid voor alle diensten van het lokaal bestuur. Je rolt de instrumenten uit en volgt ze op.

Meer info

Diensthoofd HR

Als diensthoofd HR motiveer en coach je je medewerkers en stimuleer je een goede samenwerking. Je zorgt voor een vlot verloop van het personeelsbeheer en de loonadministratie evenals ondersteuning bij sociaaljuridische vragen. Daarnaast werk je samen met de algemeen directeur en/of de deskundige personeel aan de uitwerking, implementatie en evaluatie van het HRM-beleid. Je neemt een actieve rol bij het uitwerken en implementeren van dit HRM-beleid. Tevens ben je verantwoordelijk voor de budgetten en rapportering van de personeelsdienst van de lokale overheid

Meer info

Deskundige Personeel – werving en selectie

De deskundige personeel voelt zich thuis in het domein van Werving & Selectie. Jouw voornaamste taak bestaat erin om de huidige en toekomstige vacatures in te vullen met de beste kandidaten. Je organiseert selectieprocedures in lijn met de huidige regelgeving en bouwt mee aan een strategische visie omtrent het selectiebeleid binnen de organisatie. Jouw commercieel talent zet je in voor de ontwikkeling van een stevige employer branding van het lokaal bestuur. Jij weet het lokaal bestuur te profileren als boeiende werkgever en hoe het bestuur deze employer brand kan uitdragen. Als deskundige personeel maak je deel uit van de personeelsdienst, welke bijdraagt aan een efficiënte en doelmatige werking van de organisatie van het lokaal bestuur.

Meer info

Wat zeggen onze klanten?

Ontdek hoe onze samenwerkingen liepen tot nu toe!